บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด 
              ตัวแทนจำหน่ายหลักเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงแคนนอน
      
Document Reader
 
   
  
  
  
P-208 (A4)
     8 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
P-215 (A4)
     15 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-2020U (A4) 
     20 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225   (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C130   (A4) 
     30 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M140   (A4)
     40 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M160II (A4) 
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6010C (A4)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6030C (A3)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1100 (A3)
     75 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1130 (A3)
     100 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-X10C   (A3)
     100 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
 
ScanFront 300P (A4)
    Network Scanner
    30 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    101 (A4/Legal)
    3 วินาทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม
 
   
 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    201
(A3) 

    3 วินาทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม
 
   
 
  
 
   Solution Software
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 
 เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง  
 
 
    เลือกเครื่องสแกนเนอร์ ให้เหมาะสมกับโซลูชั่น
   
การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณด้วย

   
Canon Document Reader Scanner(DR)

   
      
   เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงแคนนอน สามารถตอบสนอง
ทุกความต้องการที่แตกต่างของทุกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความหลากหลายของคุณสมบัติที่มีอยู่ในเครื่องสแกนเนอร์
ความเร็วสูง ทั้งความทนทานในการรองรับปริมาณงานสแกน
จำนวนมาก ดีไซน์ที่ออกแบบให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
ความรวดเร็วในการสแกนทั้งเอกสารสีและขาวดำ รองรับเอกสาร
ได้หลากหลายรูปแบบทั้งเอกสารชุด นามบัตร บัตรพลาสติก 
รวมไปถึงบัตรพลาสติกแบบมีอักษรนูนและรองรับขนาดกระดาษ
ใหญ่สุดได้ถึง A3

   
 
  
               
    P-208 
สแกนเนอร์ความเร็วสูงขนาดพกพา เล็กกะทัดรัด
      P-215 
สแกนเนอร์ความเร็วสูงขนาดพกพา เล็กกะทัดรัด
 
               
           
               
      เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4
        เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4
 
      สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 8 แผ่นต่อนาที         สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 15 แผ่นต่อนาที  
      สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว         สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว  
      สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน         สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน  
      ตรวจสอบสีเอกสารอัตโนมัติ         ตรวจสอบสีเอกสารอัตโนมัติ  
      ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ         ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ  
      ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ         ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ  
      ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกัน         ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกัน  
      รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac
        รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac
 
      รายละเอียด...         รายละเอียด...  
      

       
               
    DR-2020U
ใช้งานง่าย ตอบสนองงานสแกนครบครัน(Flatbed)
      DR-C225 
ขนาดกะทัดรัด ครบครันทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน
 
               
           
               
      เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4
        เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4
 
      สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 20 แผ่นต่อนาที         สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 25 แผ่นต่อนาที  
      รองรับงานสแกนเอกสารเป็นแผ่น, รูปเล่ม และนามบัตร         สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว  
      สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว         สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน  
      สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน         ตรวจสอบสีเอกสารอัตโนมัติ  
      ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ         ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ  
      ลบรอยเจาะรูของเอกสารอัตโนมัติ         ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ  
      ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ         ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค  
      ปุ่มสแกนงานเอกสารบนตัวเครื่อง         สามารถสแกนบัตรประชาชนได้(บัตรแข็ง) หรือ
   การ์ดที่มีตัวอักษรนูน
 
              Full Auto Mode ฟังกชั่นสแกนภาพสมบูรณ์แบบ  
     
        รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac
 
      รายละเอียด...         รายละเอียด...  
      

       
               
    DR-C130 
เครื่องสแกนเอกสารสีอัจฉริยะ ขนาดกะทัดรัด
      DR-M140 
เครื่องสแกนเอกสารอเนกประสงค์
 
               
           
               
      เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4
        เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4  
      สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 30 แผ่นต่อนาที         สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 40 แผ่นต่อนาทีี ที่ 300 dpi  
      สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว         สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว  
      สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน         สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน  
      ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัต(Contents)         ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ  
      ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ         ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ  
      ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค         สามารถสแกนบัตรประชาชนได้(บัตรแข็ง) หรือ  
      สามารถสแกนบัตรประชาชนได้(บัตรแข็ง) หรือ          การ์ดที่มีตัวอักษรนูน  
       การ์ดที่มีตัวอักษรนูน         ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค  
      Full Auto Mode โหมดสแกนภาพสมบูรณ์แบบ         กดปุ่ม DFR เมื่อกระดาษซ้อน ยอมบันทึกภาพและ
 
               สแกนต่อตามปกติ(บนเอกสารมีกระดาษโน๊ตหรือ  
               รูปภาพติดอยู่)  
              Full Auto Mode โหมดสแกนภาพสมบูรณ์แบบ  
     รายละเอียด...         รายละเอียด...  
      

         
               
    DR-M160II 
แข็งแรงทนทาน ขนาดกะทัดรัด
      DR-6010C  
จัดเก็บเอกสารกองโตอย่างมืออาชีพ
 
               
           
               
      เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4         เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4  
      สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 60 แผ่นต่อนาทีี         สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 60 แผ่นต่อนาีที ที่ีี่ 300 dpi  
      สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว         สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว  
      สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน         สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน  
      ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ         ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ  
      ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ         ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ  
      สามารถสแกนบัตรประชาชนได้(บัตรแข็ง) หรือ         สามารถสแกนบัตรประชาชนได้(บัตรแข็ง)  
       การ์ดที่มีตัวอักษรนูน         ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค  
      ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค         ลบรอยเจาะรูของเอกสารอัตโนมัติ  
      กดปุ่ม DFR เมื่อกระดาษซ้อน ยอมบันทึกภาพและ
         
       สแกนต่อตามปกติ(บนเอกสารมีกระดาษโน๊ตหรือ          
       รูปภาพติดอยู่)          
      Full Auto Mode โหมดสแกนภาพสมบูรณ์แบบ          
      รายละเอียด...         รายละเอียด...  
      

         
               
    DR-6030C 
เครื่่ืองจัดเก็บเอกสารประสิทธิภาพสูง
      DR-G1100 
รองรับงานสแกนจำนวนมาก ประสิทธิภาพสูง
 
               
           
               
      เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A3         เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A3  
      สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 60 แผ่นต่อนาทีี ที่ 300 dpi         สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 75 แผ่นต่อนาทีีีี  
      สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว         สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว  
      สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน         สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน  
      ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ         ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ  
      ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ         ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ  
      สามารถสแกนบัตรประชาชนได้(บัตรแข็ง)         โหมด Folio สแกน A1  
      ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค         ลบรอยเจาะรูของเอกสารอัตโนมัติ  
      ลบรอยเจาะรูของเอกสารอัตโนมัติ         ตรวจสอบสีของเอกสารโดยอัตโนมัติ  
            ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค  
      รายละเอียด...         รายละเอียด...  
               
               
    DR-G1130 
สแกน 200 หน้า ใน 1 นาทประสิทธิภาพสูง
      DR-X10C
สแกน 200 หน้า ใน 1 นาที ประสิทธิภาพสูง
 
               
           
               
      เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A3         เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A3  
      สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 100 แผ่นต่อนาทีี         สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 100 แผ่นต่อนาทีี  
      สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว         สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว  
      สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน         สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน  
      ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ         ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ  
      ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ         ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ  
      โหมด Folio สแกน A1         โหมด Folio สแกน A1  
      ลบรอยเจาะรูของเอกสารอัตโนมัติ         ลบรอยเจาะรูของเอกสารอัตโนมัติ  
      ตรวจสอบสีของเอกสารโดยอัตโนมัติ         ตรวจสอบสีของเอกสารโดยอัตโนมัติ  
      ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค         ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบ  
                  อัลตร้าโซนิค 3 จุด  
      รายละเอียด...         รายละเอียด...  
      

         
               
    ScanFront 300P
สแกนเอกสารส่งผ่านระบบเครือข่าย

      Flatbed Scanner Unit 101
อุปกรณ์เสริม

สแกนเอกสารรูปเล่มได้อย่างรวดเร็ว(Flatbed A4)
 
               
           
               
      เครื่องสแกนเอกสารระบบเครือข่าย         เครื่องสแกนแบบหน้ากระจก(Flatbed) ขนาด Legal  
       Scan>> Folder/ E-mail/ FTP/ Fax/ Print/ USB         ความเร็วในการสแกน A4(300 dpi) ขาวดำที่ 3 วินาที  
      เครื่องสแกนเอกสารสี และขาวดำ ขนาด A4         ความเร็วในการสแกน A4(300 dpi) สีที่ 4 วินาที  
      สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 30 แผ่นต่อนาทีี ที่ 300 dpi         ฝาบนปิด-เปิดหน้ากระจก ยกปรับระดับได้  
      สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว         *ใช้ร่วมกับ Canon DR-Series ที่กำหนด  
      สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน          
      ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ          
      ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ          
      ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค          
      สแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าระบบเพื่อใช้งาน          
               
      รายละเอียด...         รายละเอียด...  
      

         
               
    Flatbed Scanner Unit 201 
อุปกรณ์เสริม
สแกนเอกสารรูปเล่มได้อย่างรวดเร็ว(Flatbed A3)
         
               
             
               
      เครื่องสแกนแบบหน้ากระจก(Flatbed) ขนาด A3          
      ความเร็วในการสแกน A4(300 dpi) ขาวดำที่ 3 วินาที          
      ความเร็วในการสแกน A4(300 dpi) สีที่ 3.5 วินาที          
      *ใช้ร่วมกับ Canon DR-Series ที่กำหนด          
               
      รายละเอียด...          
      

 
     ^ กลับไปด้านบนสุด          
        
   

    
บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด

  
เลขที่ 17 อาคารกตัญชลี ชั้น 2 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ชั้น 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  
โทร. 0-2675-6366, 0-2675-6367  แฟกซ์. 0-2675-6368